Derslerimizin ilk konularından biri olan değişkenlerin programlarımızın bazı değerleri hafızasında tutmak istediği zaman kullanıldığını biliyoruz. Farklı tiplerde String, int gibi sayı veya metin değerleriyle oluşturduğumuz değişkenlerin yanı sıra, kendi yarattığımız nesnelerin de değişkenler vasıtasıyla bellekte saklanabildiğine de önceki aylarda şahit olmuştuk. Ancak hazırladığımız uygulamalardaki verileri tek tek işlemek genel olarak uzun zaman alan ve bu verilerin sayısı arttığında kontrol etmesi güç bir görev. Bu yazımda temel programcılık öğelerinden biri olan diziler konusuna değinerek birçok değeri bir değişken içerisinde kullanabilmeye değineceğim.

Programlama dillerinde dizileri kullanmak bizi birçok satırda yazacağımız kod satırlarından ve birçok değişkenin yarattığı karışıklıktan kurtararırken, aynı işlemleri tek satır bir koda dönüştürerek daha basite indirgenmiş anlaşılır bir hale getirir. Örneğin 10 tane değişkenle işlem yapabilen bir uygulamayı yazmak çok zor değildir, ancak binlerce sayı kullanarak hesaplama yapmamız gerektiğinde bütün değerler için yeni bir isim bularak yeni değişkenler yaratmamız tamamen bir vakit kaybıdır. Dizilerin kullanımı bize zamandan kazanç sağlar ve daha sağlıklı kodlar üretmemize olanak tanır. Temelde sıralı olmayan elemanların bir araya gelmesiyle oluşan diziler, belirli bir sayıda veriyi bir değişkene bağlar ve bu değişken üzerinden döngü yapılarıyla bütün verilere çok hızlı bir biçimde arama, sıralama, değiştirme gibi işlemleri uygulamanıza imkân verir. Dizi tipindeki bir değişken içerisinde istediğimiz kadar veri tutmamız mümkündür, ancak burada önemli nokta bütün verilerin tiplerinin aynı olması gerektiğidir.