İlk derslerimizden itibaren hazırladığımız konsol uygulamaları ile C# temel yapılarını inceliyoruz. Bu dersimizde daha önce değinme fırsatı bulamadığımız fonksiyon, sınıf ve obje yapılarını inceleyerek eğitimimizin C# temellerine dair bölümünü tamamlayacağız. Önümüzdeki eğitimler içerisinde Visual Studio altında Windows Forms uygulamaları geliştirerek her ay farklı bir alanda uygulama geliştirme fırsatı yakalayacağız ve siyah komut satırı ekranına veda edeceğiz.

Veri yönetim biçimleri her programlama dilinde farklıdır. Nesne tabanlı programlama dillerinde ise çalışma sırasında bütün veriler nesnelere dönüşür ve referans ya da doğrudan bağlantıyla program akışı içerisinde kullanılırlar. C# altında da bütün veri tipleri ikiye ayrılır: temel tipteki nesneler ve sınıf referansı nesneleri. Temel tipteki nesneler önceki örneklerimizde bolca kullandığımız, byte, sayı, karakter veya metin değeri alan int, char veya string gibi C# içerisindeki dahili tiplerdir. Diğer veri tipleri ise bizim yazdığımız sınıflar (class) kullanılarak üretilen nesnelerdir.. Sınıflar nesne yönelimli programlamanın çekirdeğini oluşturan en küçük yapılar olarak projenizin sürdürülebilirliği, geliştirilebilir ve güvenliğine katkıda bulunur.

Ancak sınıf yapısına geçmeden önce, sınıfları oluşturan diğer bir önemli unsur olan fonksiyonlara değinmeliyiz. Programlama dillerinin en çok kullanılan özelliklerinden biri olan fonksiyonlar, belirli parametreler alarak çalışan ve kendi içinde belirlenen hesaplamayı yaparak cevabı çağrıldığı yere döndürebilen yapılardır. Özellikle uygulamamızın kodlarında birbirini tekrar eden yerler olduğunda veya birçok yerde kullanacağımız bir fonksiyonu defalarca yazmamız gerektiğinde fonksiyonlar yardımımıza koşar. ayrıca fonksiyon kullanmak, bu çok tekrar eden kodlarda herhangi bir değişiklik yapmamız gerekirse tek yerden bu değişikliği bütün uygulama çerçevesinde gerçekleştirmemize olanak verir.